Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Φυσικό Αέριο Και Έξυπνα Σπίτια

Το φυσικό αέριο έρχεται με σκοπό να λύσει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία λίγο - πολύ είναι γνωστά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Καθαρότερη μορφή ενέργειας, χαμηλότερο κόστος, μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Τα έξυπνα σπίτια είναι ο σύγχρονος τρόπος υλοποίησης των υπηρεσιών ενός σπιτιού ή κτιρίου, γενικότερα, και στοχεύουν στο να παράσχουν μέγιστη ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν, άραγε, κοινά σημεία μεταξύ των δύο αυτών τεχνολογιών και ποια είναι αυτά;

Το φυσικό αέριο καλύπτει και τιs πλέον απρόβλεπτεs ανάγκες
Μέχρι τώρα είναι διαδεδομένο ότι το φυσικό αέριο καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση κτιρίου, ζεστό νερό, μαγείρεμα. Πρόσφατα διατίθενται συσκευές κλιματισμού, οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο. Προορίζονται για λύσεις κλιματισμού μεσαίας κλίμακας, όπως είναι, π.χ. κτίρια γραφείων, και καλύπτουν τις ανάγκες σε ψύξη και θέρμανση, παρέχοντας -ταυτόχρονα- και ζεστό νερό. Γίνεται εμφανές, λοιπόν, ότι -πλέον- το φυσικό αέριο διεισδύει και σ' εκείνες τις ανάγκες ενός κτιρίου, τις οποίες μέχρι τώρα δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να συνδέονται μαζί του.

H ανάγκη της διαχείρισης

Όσο περισσότερες γίνονται οι δυνατότητες του φυσικού αερίου τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη διαχείρισής τους για μεγιστοποίηση του οφέλους. Εάν, π.χ. για το
ζεστό νερό υπάρχει και άλλη πηγή, φθηνότερη, π.x. ηλιακή ενέργεια, τότε γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να μεγιστοποιηθεί η χρήση εκείνης της πηγής και, όταν δεν επαρκεί, να καταφεύγει ο χρήστης στο φυσικό αέριο, ώστε να επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό κόστος. Μια τέτοια διαχείριση δεν μπορεί παρά να είναι αυτόματη. Επομένως, μια λύση έξυπνου κτιρίου, δηλαδή του πλέον σύγχρονου αυτοματισμού, γίνεται, πλέον, άκρως επιθυμητή για το σκοπό αυτό.

Η διείσδυση μιαs νέας τεχνολογίας

Όταν εισάγει κάποιος μια νέα τεχνολογία, όπως το φυσικό αέριο, συναντάει πάντοτε κάποιες δυσκολίες, κυρίως την αρχική επένδυση και το φόβο του αγνώστου. Εδώ, λοιπόν, είναι σημαντικό να θωρακιστεί η πρόταση, συνδυάζοντας την με μια λύση, η οποία θα δώσει μια ικανοποιητική απάντηση σ' αυτά τα εμπόδια. Μια τέτοια λύση είναι το έξυπνο σπίτι ή έξυπνο κτίριο, όπως θα δούμε παρακάτω.

Η αρχική επένδυση

Ως προς το θέμα της αρχικής επένδυσης, δεν μπορεί μεν να μειωθεί το κόστος της, μπορεί, όμως, να συνδυαστεί με μια λύση έξυπνου σπιτιού, η οποία θα μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό θα καταστήσει πού πιο ελκυστική την πρόταση, η οποία θα γίνει αποδεκτή σε πού περισσότερα κτίρια. Η εξοικονόμηση ενέργειας σ' ένα έξυπνο σπίτι φτάνει το 35%, εάν υιοθετηθούν όλες οι συστάσεις του Energy Star, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν υιοθετηθεί και το φυσικό αέριο, τότε η εξοικονόμηση κόστους για το κτίριο αναμένεται να υπερβεί το 50%. Μιλάμε, επομένως, για ποσοστά εξοικονόμησης, τα οποία κανείς δεν μπορεί ν' αγνοήσει. Εδώ δεν πρέπει να διαφύγει το γεγονός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης τέτοιων λύσεων, τα οποία ευνοούν μια λύση που εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Λεβητοστάσια


Γενικά

Λεβητοστάσιο εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης, είναι ο χώρος του κτιρίου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού θερμοκρασίας μέχρι 110 βαθμούς Κελσίου, ή ατμού ή αέρα για θέρμανση χώρων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων.

Στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται οι λέβητες, οι καυστήρες, οι κυκλοφορητές, διατάξεις ασφαλείας και ακόμη ο ηλεκτρικός πίνακας (φωτισμού και κίνησης), τα στοιχεία αναχώρησης - διανομής - επιστροφής του ζεστού νερού (σωλήνες, βάνες κ.λ.π.), τα στοιχεία προσαγωγής των καυσίμων και το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων. Πολλές φορές και κυρίως σε ατομικά μικρά λεβητοστάσια, τοποθετούνται και εναλλάκτες θερμότητας, θερμαντήρες νερού (μπόιλερ) ή και θερμοδοχεία για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Στο λεβητοστάσιο, πρέπει να λειτουργεί διάταξη αποχέτευσης - αποστράγγισης και εφ όσον είναι επιθυμητό και επιτρέπεται από τους κανονισμούς, τοποθετείται και δεξαμενή πετρελαίου. Αγωγοί εγκαταστάσεων κυκλοφορίας αέρα (κλιματισμού, αερισμού), δεν πρέπει να διέρχονται από το λεβητοστάσιο, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη πλήρους απομόνωσής τους. Στην οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αγωγών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θέση

Συνήθως, τα λεβητοστάσια τοποθετούνται στο υπόγειο των κτιρίων και η θέση τους εξαρτάται από την θέση της καπνοδόχου, τις δυνατότητες ανανέωσης του αέρα και της δυνατότητας κατάλληλης και οικονομικής διάταξης των σωληνώσεων διανομής - επιστροφής του ζεστού νερού στους θερμαινόμενους χώρους. Σε ειδικές περιπτώσεις, το λεβητοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώμα. Το μέγεθος του λεβητοστασίου, πρέπει να είναι τόσο ώστε να μπορεί εύκολα να συντηρηθεί ή να επισκευαστούν τυχόν μελλοντικές βλάβες μέσα σ αυτό.
• Για λέβητα με ισχύ μέχρι 250.000 kcal/h, η απόσταση από τον καυστήρα μέχρι τον απέναντι τοίχο, πρέπει να είναι πάνω από 1,5 μέτρο. Για λέβητα πάνω από 250.000 kcal/h, η παραπάνω απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.
• Η απόσταση της πίσω πλευράς του λέβητα (προς το μέρος της καμινάδας) από τον τοίχο, για λέβητες μέχρι 250.000 kcal/h πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75μ και για λέβητες πάνω από 250.000 kcal/h το λιγότερο 1 μέτρο.
• Η μικρότερη απόσταση των πλάγιων πλευρών του λέβητα από τον τοίχο, όπως και η μεταξύ δύο λεβήτων στη σειρά απόσταση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6μ.
• Το καθαρό ύψος του λεβητοστασίου για λέβητες μέχρι 250.000 kcal/h, πρέπει να είναι πάνω από 2,1μ και για μεγαλύτερους λέβητες τουλάχιστον 3 μέτρα.


Τοίχοι - οροφή - δάπεδο

Οι τοίχοι, τα υποστυλώματα, οι δοκοί, το πάτωμα και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυτα υλικά. Οι πόρτες του λεβητοστασίου, πρέπει να ανοίγουν προς την διεύθυνση εξόδου και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιβάλλεται επίσης να κλείνουν με κλειδί, το οποίο θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί, έξω από τον χώρο του λεβητοστασίου.


Αερισμός

Τα λεβητοστάσια, πρέπει κατά το δυνατόν να αερίζονται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη έντονου τεχνικού εξαερισμού του λεβητοστασίου. Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα, πρέπει να διατηρούνται συνεχώς και πλήρως ανοικτά. Ο προσαγόμενος αέρας, πρέπει να προέρχεται απ ευθείας από το ύπαιθρο. Σε λεβητοστάσια που έχουν λέβητες μικρότερους των 40.000 Kcal/h, αν δεν είναι δυνατή η προσαγωγή αέρα απ ευθείας από το ύπαιθρο, επιτρέπεται η προσαγωγή αέρα, από διπλανό χώρο. Η ολική διατομή των ανοιγμάτων απαγωγής αέρα, για φυσικό ελκυσμό, πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 25% της καθαρής διατομής της καπνοδόχου και τουλάχιστον 200cm2.

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Συνιστάται η θέση του ηλεκτρικού πίνακα του λεβητοστασίου να βρίσκεται μακριά από τον λέβητα. Καλό είναι, ο γενικός διακόπτης της σχετικής ηλεκτρικής παροχής να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του λεβητοστασίου. Πρέπει να προβλέπεται, ο επαρκής φωτισμός του λεβητοστασίου με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ρευματοδότες για τα εργαλεία καθαρισμού και επισκευών καθώς και ρευματοδότες χαμηλής τάσης για την σύνδεση με φορητούς λαμπτήρες.

Πυροπροστασία

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πυροσβεστικές διατάξεις, συνιστάται η εγκατάσταση στα λεβητοστάσια και στους χώρους υγρών καυσίμων, συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτομάτου κατάσβεσης. Επίσης, στα λεβητοστάσια πρέπει να προβλέπονται δύο πυροσβεστήρες 6 κιλών (ένας ξηρής σκόνης και ένας διοξειδίου του άνθρακα).

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Φυσικό Αέριο


Προστασία του Περιβάλλοντος
Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της. Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Λόγω της "καθαρότητας" των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ'ευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες.
Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο

Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, μια και θα μειωθεί η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο.

Τόνωση της απασχόλησης

Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.
Οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στον οικιακό και εμπορικό τομέα
• Είναι η πιο οικονομική ενέργεια.
• Οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
• Η μέτρηση γίνεται με ακρίβεια
• Ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του
• Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος

Φυσικό αέριο στο σπίτι
Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη και πάνω από τα μισά νοικοκυριά της Αμερικής απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη και σταθερή παροχή του φυσικού αερίου:

• στη θέρμανση, χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή κάτω από τον απόλυτο έλεγχό σας,
• στο μαγείρεμα, χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας,
• στο ζεστό νερό, τη στιγμή που το θέλετε, όπου και όταν το θέλετε,
• και σε πολλές άλλες λειτουργίες του νοικοκυριού,
• με μια σειρά νέων προϊόντων όπως στεγνωτήρια ρούχων, τζάκια και μπάρμπεκιου.

Και όλα τα παραπάνω με έναν απλό και γρήγορο τρόπο σύνδεσης και με μία συγκριτικά χαμηλή οικονομική δαπάνη που γίνεται εφάπαξ.

Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα:
• Aυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα,
• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις,
• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους,
• Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων,
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.),
• Οικονομία αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο,
• Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο από τον ηλεκτρισμό.

Φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα ασύγκριτα πλεονεκτήματά του και επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας και απόλυτη λειτουργικότητα.

Ακόμα και μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στο φυσικό αέριο τη συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου.

Βασικά Πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου στον τριτογενή τομέα:
• Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων.
• Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών).
• Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών.
• Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία.
• Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.

Στην Ελλάδα, χώρα μεσογειακή με μικρές σχετικά απαιτήσεις σε θέρμανση, οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.
Εκτιμάται ότι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώς το 2010 μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης του 22% στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και φωτισμό. Η χρήση της ενέργειας για κλιματισμό αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2020, μπορεί όμως να επιτευχθεί 25% εξοικονόμηση από τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων κλιματισμού. Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτιριακού τομέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου και με την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών μπορεί να έχουμε εξοικονόμηση 30-50%. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, ο φυσικός φωτισμός και ο φυσικός δροσισμός μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 60% σε ένα μέσο Ευρωπαϊκό κτίριο. Παράλληλα, 10 εκατομμύρια οικιακοί λέβητες στην ΕΕ είναι παλαιότεροι των 20 ετών. Η αντικατάστασή τους μπορεί να εξοικονομήσει 5-10% της ενέργειας θέρμανσης. Τέλος, οι τοπικά διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρισμού, η τηλεθέρμανση και οι αντλίες θερμότητας έχουν επιπρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης.
Στην Ελλάδα η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και μικροσυσκευών.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει ως στόχο, μεταξύ άλλων, και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από τον κτιριακό τομέα.
Τον Ιανουάριο του 2006 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2002/91/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η Οδηγία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και προαιρετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα.

Στην Ελλάδα ήδη λαμβάνονται θεσμικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η υλοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 21475/4707/98, η οποία προβλέπει μέτρα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων και νεοαναγειρόμενων κτιρίων, ενώ επίκειται η εφαρμογή του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ).
Google